Özel Betonlar

Batıbeton, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri, enerji verimli ve çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak yüksek standartlarla üretmeyi hedefler.

Ürün Adı

Batıbeton DOĞA (Renkli)

Kullanım Alanları

Dekoratif ve estetik görünüm amacıyla değişik renklerdeki özel pigmentler ilave edilerek üretilen renkli betonlardır. Genellikle park, bahçe, spor tesisleri, otopark, yürüme yolları vb. sosyal amaçlı yapılan imalatlarda kullanılabilir.

Ürün Adı

Batıbeton İNCİ (Beyaz)

Kullanım Alanları

Dekoratif ve estetik görünüm amacıyla beyaz çimento kullanılarak üretilen beyaz renkli betonlardır. Özel mimari tasarım yapılan projelerde tercih edilmekte olup, boya veya sıva uygulanmayarak genellikle yapılan iç kısımlarında kullanılmaktadır

Ürün Adı

Batıbeton LİFLİ (Polipropilen)

Kullanım Alanları

Standart betonların içerisine polipropilen lif ilave edilerek üretilen betonlardır. İçeriğinde bulunan lifler sayesinde, betonun çekme dayanımına yaptığı olumlu etkiler plastik ve termal büzülme çatlaklarının oluşmasını ve oluşan çatlakların büyümesini engellemeye faydası bulunmaktadır. Genellikle yatay yapı elemanlarında (döşeme,zemin vb.) betonlarında kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklığa maruz kalan betonlarda da kullanılmaktadır.

Ürün Adı

Batıbeton ÇELİK (Çelik Lifli)

Kullanım Alanları

Standart betonların içerisine çeşitli boyut ve miktarlarda çelik lif ilave edilerek elde edilen betonlardır. Batıbeton ÇELİK, daha esnek ve enerji yutma kapasitesi (tokluk) yüksek beton ihtiyacını karşılamak için üretilmekte olup, fabrikaların zemin betonlarında, beton yollarda, benzin istasyonu, otopark, araç parkı gibi dinamik yükler altında kalan zemin betonlarında kullanılabilir.

Ürün Adı

Batıbeton BULUT (Hafif)

Kullanım Alanları

Yapılarda hafif beton uygulamaları ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilen, yoğunluğu 800 – 2000 kg/m3 olan betonlardır. Batıbeton BULUT, yapı yüklerinin azaltılması gereken durumlarda, ısı ve ses yalıtımı maksadıyla dökülecek betonlarda kullanılabilir.

Ürün Adı

Batıbeton GÜLLE (Ağır)

Kullanım Alanları

Literatürde ağır beton olarak adlandırılan ve yoğunluğu 2600 kg/m3’den büyük olan betonlardır. Batıbeton GÜLLE, özellikle zararlı ışınlara karşı bir perde oluşturmak amacıyla kullanılan betonlardır. Kullanım yerleri arasında nükleer santraller, hastanelerin röntgen film odalarının duvar kısımları gibi yapılar gösterilebilir.

Ürün Adı

Batıbeton GEÇİT (Poroz)

Kullanım Alanları

Yüksek su geçirgenliğine sahip, filtre özelliğine sahip, yalnızca iri agrega kullanılarak üretilen boşluklu ve geçirimli betondur. Halı saha tabanı, yol kenarları gibi drenaj gerektiren imalatlarda kullanılmaktadır.

Ürün Adı

Batıbeton ÖZGÜR (KYB)

Kullanım Alanları

“Kendiliğinden Yerleşen ve Sıkışan Beton” Vibrasyon ihtiyacı olmaksızın kendiliğinden yerleşme, sıkışma ve donatıları tamamen sarma yeteneğine sahiptir. Kendi ağırlığı ile istenilen kesite homojen bir şekilde yayılabilen, kesitte tam doluluğun sağlanabildiği, yüksek dayanım ve dayanıklılık gibi özellikleriyle yüksek performanslı betondur. Ayrıca yüksek bağlayıcı miktarı nedeni ile geçirimsizliği en başarılı olan betonlardandır.