Çevre

Çevre Faaliyetlerimiz

Mevcut çevre politikaları, yönetmelik ve yasal düzenleyici standartlar ile uyumlu olmanın yanı sıra ilk kez 2008 yılında TS EN ISO 14001 çerçevesinde tüm hazır beton tesislerimizde uyum sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Risk analizi yapılarak, risklerin azaltılması veya yok edilmesi ile ilgili çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Hazır beton tesislerimizde risk analizleri ile birlikte oluşturulan talimat ve prosedürlere göre üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizde ve dünyada her geçen gün gelişmekte olan çevre süreçlerini yakından takip etmekte ve saha yatırımları ile birlikte beton üretim tesislerimizde kendi süreçlerimizde uygulamaktayız.

Sorumluluklarımızı yerine getirirken, “doğaya saygı” ve “ temizlemek yerine kirletmemek”  genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları korumaya maksimum düzeyde özen göstermekteyiz.

Çevre Faaliyetlerimiz

Atık Yönetimi

Uyguladığımız Endüstriyel Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkları, yasalara uygun olarak yönetmekte ve ekonomiye yeniden kazandırmaktayız.

Tesislerimizde, %100 beton çamur atıkları geri kazanım hedefi ile uygun şekilde kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sayesinde;

  • Çevre kirliliğini önlenmesini
  •  Atıkları yeniden değerlendirilmesini
  • Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlamaktayız.
Atık Yönetimi

Atık Su Arıtma Tesisi

Tüm tesislerimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınmış kimlik belgesi mevcut, atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Beton çamur atıklarımızı alternatif hammadde olarak çimento üretiminde kullanmakta ve yıkama sularımızı da tekrar beton üretiminde kullanmaktayız. Hem çevre kirliliğini önlemekte, hem oluşan proses atıklarını yan ürün olarak yeniden değerlendirmekte hem de su tasarrufu sağlamaktayız.

Tesislerimizde, üretim faaliyetleri sonucu oluşabilecek hava emisyonu konusunda toz bastırma amaçlı sulama sistemleri, çimento silolarında jet filtreler, kapalı bantlar, kapalı bunkerler ve pulverize su sistemleri ile gerekli önlemleri almaktayız. Ayrıca tüm hazır beton tesislerimizin Çevre İzin Belgesi mevcuttur.

Atık Su Arıtma Tesisi