Teknik Hesaplamalar

Yapı Elemanı: Kolon/Perde

Kolon/Perde hesaplamalarınız için aşağıdaki hücrelere en, boy, kiriş uzunluğunuzu yazarak beton hacmine ulaşabilirsiniz.