Kalıp Sökme İşlemi

Kalıp Sökme Süreleri

  • Kalıp söküm işi ile ilgili olarak TS 500’de belirtilen ibare, ilgili kontrol mühendisinin onayı olmadan herhangi bir kalıbın yerinden oynatılmaması yönündedir. 
  • Beton dökümü işinin bitimi ile kalıp sökme arasında geçecek süre, kullanılacak çimentonun cinsine, betonun dayanım kazanma hızına, su/çimento oranına, yapı yükünün cinsine, etkilerin büyüklüğüne ve hava koşullarına ve uygulanan beton bakımına bağlıdır.
  • Soğuk hava koşulu olarak geçen +5 C’’nin altındaki hava sıcaklıklarında ise kalıp alma süreleri beton basınç dayanımları açısından teyit alınarak ve  minimum 5 Mpa’lık basınç dayanımı elde edilinceye kadar dondan korunmalı ve en az 3 gün kalıp sökülmemelidir.